comunicare

Experiențele ultimilor ani m-au făcut să recurg la acest lucru: să comunic numai prin e-mail cu clienții mei.

Printre principalele motive se numără:

 Convorbiri telefonice de zeci de minute în care nu există o concluzie sau un mesaj concret. De cele mai multe ori, concluzia unui apel telefonic este: „Trimite-mi pe e-mail…”

 De multe ori se întamplă ca cineva să spună: „Am vorbit la telefon săptamâna trecută…”. Din păcate nu pot ține minte toate detaliile vorbite telefonic. Prin e-mail, informația rămâne scrisă, astfel încât mă pot folosi oricând e nevoie de ea și nu mai există dubii dacă s-a comunicat sau nu informația respectivă.

 Întâlniri lungi, deplasări și discuții care de multe ori merg și în alte direcții decât subiectul propus. Timp petrecut în trafic sau între întâlniri care ajunge să decaleze programul tuturor.

 Nu sunt psiholog. Spun asta pentru că am auzit în convorbirile telefonice povești amuzante de viață sau terifiante. Și nu, nu aveau nici o legatură cu Google AdWords.

 Atenție! A nu se înțelege că sunt antisocial sau am probleme de comunicare. Pur și simplu îmi place ca atunci când lucrez, să mă concentrez în direcția respectivă pentru a putea fi cât mai eficient.

E vorba strict de eficiență!

Crezi că putem lucra împreuna în aceste condiții?

 

 

First Name *
Your E-mail *
Phone
Web Site
Subject *
Message *
HTML PHP contact form generator


 

WHY IS THE EXCLUSIVE COMMUNICATION BY EMAIL?

The experiences of the last few years have made me use this: to communicate only by email with my customers.

The main reasons include:

Talking for tens of minutes in which there is no concrete conclusion or message. Most of the time, the conclusion of a phone call is: “Send me by email …”

Often it happens that someone says, “I talked over the phone last week …”. Unfortunately, I can not remember all the details spoken by phone. By e-mail, the information remains written, so I can use it anytime, and there is no doubt whether or not that information has been communicated.

Long meetings, trips and discussions that often go in other directions than the proposed subject. Time spent in traffic or between encounters that gets to decay everyone’s schedule.

I’m not a psychologist. I say this because I have heard funny or terrifying stories in phone conversations. And no, they have nothing to do with Google AdWords.

Careful! Do not understand that they are antisocial or have communication problems. I just like when I work, to focus on that direction in order to be as effective as possible.

It’s just about efficiency!

Do you think we can work together in these conditions?